Холбоо барих: 976 70113244
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Сургалт

2017-08-15

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ

ААНэгж, компаний анхан шатны баримт боловсруулж, цалин хөлс бодох, НДШимтгэлийн, НӨАТатварын, санхүүгийн тайлан гаргах чадвар эзэмшүүлэх.

Суралцагчдын эзэмшвэл зохих мэдлэг чадвар

Бизнесийн байгууллага нь өөрийн үйл ажиллагааны холбогдолтой баримт бичгийг боловсруулахад хэрэглэгдэх MNS5140:2011,  MNS5141:2011,  MNS5142:2011буюу албан хэрэг хөтлөлтийн цуврал стандартын талаар  мэдлэг олгох, нарийн бичгийн ажлын онцлог юу болох болон  гоо зүйн  талаар мэдлэг олгоход чиглэгдэнэ.

Сургалтын хөтөлбөр

Сэдэв 1.

Ерөнхий суурь хичээл  

Сэдэв 2.

- Илтгэх урлаг, манлайлал - I
- Өөрчлөлтийн менежмент

1 кр
2 кр

Сэдэв 3.

- Харилцааны гоо зүй
- Компьютерийн хэрэглээ- I
2 кр
2 кр

Сэдэв 4.

- Байгууллагын эрх зүйн орчин ба хөдөлмөрийн харилцаа
- Албан бичгийн соёл/ Бизнесийн харилцаа

2 кр
2 кр