Холбоо барих: 976 70113244
ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

Сургалт

2017-08-15

“ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА” СУРГАЛТ

Байгууллагын дунд ба анхан шатны менежерүүдэд төсөл боловсруулах арга зүйг эзэмшүүлж, төслийг удирдлагаар хангахад шаардлагатай менежментийн суурь ойлголтуудыг олгоно.

Суралцагчдын эзэмшвэл зохих мэдлэг чадвар

Төслийн орчны нөхцөл байдлыг үнэлж, төсөл боловсруулах, удирдах үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй явуулахад шаардагдах анхан шатны суурь мэдлэг, сэтгэлгээ ур чадварыг эзэмшүүлнэ.

СЕРТИФИКАТ

Төгсөгчдөд СЕРТИФИКАТ олгоно.
 

Сургалтын хөтөлбөр

Сэдэв 1.

  • Ерөнхий суурь хичээл
 

Сэдэв 2.

  • Илтгэх урлаг, манлайлал - I
  • Өөрчлөлтийн менежмент

1 кр
2 кр

Сэдэв 3.

  • Харилцааны гоо зүй
  • Компьютерийн хэрэглээ- I
2 кр
2 кр

Сэдэв 4.

  • Байгууллагын эрх зүйн орчин ба хөдөлмөрийн харилцаа
  • Албан бичгийн соёл/ Бизнесийн харилцаа

2 кр
2 кр