Холбоо барих: 976 70113244
Монголын ЦАХИМ Институт

Зорилго

Орчин үеийн дэвшилтэт технологид суурилан Хүний нөөцийн менежментийн оновчтой чиг хандлагыг нэвтрүүлж, Монголын хүний нөөцийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулах.

Зорилт

  • Хүний нөөцийн ажилтныг мэргэшүүлэх гүнзгийрүүлсэн сургалтыг дэвшилтэт технологид суурилан явуулах 
  • Ажил олгогч, ажил хайгчдад хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ үзүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
  • Байгууллагын консалтинг үйлчилгээ үзүүлэх 
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

Манай хамт олон байгууллагын удирдлага, хувь хүмүүст зориулан орчин үеийн чиг хандлагад нийцүүлэн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан, зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэж байна. Мөн бид “Сургалтын топ стандартыг” хэвшүүлэгч байгууллагаар шалгарсан бөгөөд сургалт судалгааны өргөн хэрэглэгдэхүүн, сургалтын чанараа олон улсад нийцүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Цаашид манай хамт олон гадаад харилцаагаа өргөжүүлэн инновацийн үр ашигтай тогтолцоонд тулгуурлан, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэн сургалтын орчин бүхий цахим сургалтын байгууллага болох зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ
Хамтран ажиллах
БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ШИНЭ ТҮВШИНД ГАРГАХ УУ?
Хамтран ажиллагсад